IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT MONIMUOTO 2015

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT MONIMUOTO 2015

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Johdatus tietotekniikan opintoihin 1
     
             
                             
Tekniikan viestintä 3      
           
                         
   
IKT-Svenska 3    
         
                     
           
ICT English I 2
       
                 
                       
ICT English II 2  
         
                   
                 
Intercultural and Business Skills in ICT 4      
           
                         
   
323712023070100200201.51.5003.53.500
TEKEVÄ AMK
                                                       
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                           
Projektitoiminta 3
       
               
                       
Liiketoimintaosaaminen 3    
           
                       
       
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                       
7030340003001.51.5220000001.51.50000
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
         
                   
               
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
148006835000033441.51.52.52.500000000
DIGITAALITEKNIIKKA
                                                       
Digitaalitekniikka 4
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
6000600000003300000000000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
       
               
                         
9000630000003330000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Projektiopinnot 1 6
       
                 
                       
Mikrokontrolleritekniikka 1 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
       
               
                         
C++ ohjelmointi 4
       
               
                         
180000180000000099000000000000
LIIKUNTA JA PELILLISYYS
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                 
                   
Mikrokontrolleritekniikka 2 3  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikan suunnittelu 1 4  
       
                 
                   
Tietoliikennetekniikka 1 2  
       
                 
                   
Sulautetun laitteen ohjelmointi 3  
       
                 
                     
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
       
                 
                   
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3  
       
                 
                   
02400002400000000013.510.50000000000
ÄLYKKÄÄT YMPÄRISTÖT
                                                       
Projektiopinnot 3 6  
         
                   
               
Mittaustekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Analogiaelektroniikan suunnittelu 2 6  
         
                   
               
Tietoliikennetekniikka 2 2    
         
                     
           
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3  
         
                   
               
Sulautettu Linux-ohjelmointi 4  
         
                   
               
02220000222000000000111111000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN ÄLYKKÄÄT SOVELLUKSET
                                                       
Projektiopinnot 4 6    
         
                     
           
Tietotekniikan matematiikkaa 6    
         
                     
           
Älykkäät anturit ja toimilaitteet 3    
         
                       
           
Testaustekniikka 3    
         
                     
           
Älykkään järjestelmän suunnittelu 3    
         
                     
           
Mobiiliohjelmointi 4    
           
                       
       
0025000002140000000000912220000
TEOLLISUUDEN ÄLYKKÄÄT MITTAUSSOVELLUKSET
                                                       
Projektiopinnot 5 6    
           
                       
       
Tiedonsiirtoväylät 2    
           
                       
       
Signaalinkäsittely 3    
           
                       
       
Elektroniikan häiriöt 3    
           
                       
       
Teollisuuden älykkäät mittaukset 3    
           
                       
       
Reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät 5    
           
                       
       
Fysiikka 3 5    
           
                       
       
00270000002700000000000013.513.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Teknologiapaja 4                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
Build up Your English 3
     
             
                           
Bygg upp din svenska 3  
         
                   
               
Liiketoimintaosaaminen 15                                                        
LabVIEW-ohjelmointi ja -sovellukset 3                                                        
Piirilevysuunnittelun perusteet 2    
         
                       
           
Pilvipalvelut 3                                                        
Älykkäät järjestelmät projekti 1 5                                                        
Projektijohtaminen 5                                                        
Uudet teknologiat 3                                                        
Datacenter monitorointi 5                                                        
Tietoliikenneohjelmointi 3    
         
                   
       
Tietoturvaohjelmointi 4      
           
                         
   
IoT-projekti 6      
           
                         
   
5351050033.51.51002.52.500001.51.50.82.80.80.85500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT

Älykkäät järjestelmät opinnoissa erikoistutaan älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, ohjelmoinnin, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, älykkäät ympäristöt ja teollisuus.
Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet ja ne löytyvät Lukuvuosioppaasta.

OPETUSMUODOT:

Monimuoto-opinnot: opetuksessa käytetään useita eri opetusmuotoja. Lähiopetusta on noin kaksi kertaa kuukaudessa perjantaisin klo 12.00-21.00 ja lauantaisin klo 8.00-16.00. Lähikokoontumiset tapahtuvat Kajaanissa työjärjestyksen mukaisille tunneille. Lähiopetuspäivät tarkennetaan lukuvuosittain.

ACP: Acrobat Connect Pro kautta opiskeltavat opintojaksot tai osa opintojaksosta. ACP:ta käytetään työjärjestyksen mukaan. Opiskelija kirjautuu opettajan ilmoittaman linkin kautta opiskelemaan netin välityksellä. Opettaja voi myös nauhoittaa oppitunnit, jolloin opiskelija voi itsenäisesti kerrata opiskellut aihepiirit.

Verkko-opinnot: Moodle2 oppimisympäristössä yksin tai ryhmässä tehtävät oppimistehtävät.

Projektit: Merkittävä osa opinnoista tapahtuu tiimissä tehtävissä käytännön projekteissa.

Itsenäinen opiskelu: kirjatentit tai muut sellaiset opintojaksot, joissa ei käytetä verkko- oppimisympäristöjä.
Opetussuunnitelmassa opintojakson suoritusajan kohdalla oleva merkintä ”suoritusaika vapaa” tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa ko. verkko-opintojakson haluamallaan kohtaa opintojaan myös esim. kesäaikana. Joissain opintojaksoissa on kuitenkin edeltävyysehtoja.