IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2022. MONIMUOTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2022. Monimuoto

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT JA KANSAINVÄLISYYS
                                                       
Tekniikan viestintä 3  
         
                   
               
Opinnäytetyön menetelmäopinnot ja kirjoittaminen 2    
           
                       
       
IKT-Svenska 3  
       
                 
                   
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Technical English 4  
         
                   
               
31020303702001.51.5001.51.53.53.500110000
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Fysiikka 1 3
     
               
                           
Fysiikka 2 3
       
               
                       
9000630000001.54.51.51.5000000000000
OHJELMOINTI JA OHJELMISTOKEHITYS
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                           
Nykyaikainen ohjelmistokehitys 5
     
             
                           
Tietorakenteet ja algoritmit 5
       
               
                       
Tekoälyn perusteet 2
     
             
                           
Python-ohjelmointi 5
     
             
                           
220001750000008.58.52.52.5000000000000
DATAN HALLINTA
                                                       
Datalähteet ja tietokannat 5
       
               
                       
Tietoliikenneohjelmointi 5
       
               
                       
Datan käsittelyn kehittyneet menetelmät 5
       
               
                       
Datalähtöinen liiketoiminta ja Business intelligence 3
     
             
                           
Datatieteen matematiikka 1 3
       
               
                       
Tietoturva, kyberturvallisuus ja etiikka 3  
       
                 
                   
Projektiopinnot 1 - Datan hallinta 5
       
               
                       
263003233000001.51.511.511.51.51.50000000000
KONEOPPIMINEN JA DATA-ANALYTIIKKA
                                                       
Johdatus koneoppimiseen 5  
       
                 
                   
Verkko- ja puurakenteet 3  
       
                 
                   
Data-alustat 3  
       
                 
                   
Datatieteen matematiikka 2 3  
       
                 
                   
Datatieteen matematiikka 3 3  
       
                 
                   
Asiantuntijaluennot ja tapahtumat 3  
       
                 
                   
Projektiopinnot 2 - Koneoppiminen 5  
       
                 
                   
02500002500000000012.512.50000000000
TEKOÄLY JA SYVÄOPPIMINEN
                                                       
Syväoppiminen 1 5  
         
                   
               
Järjestelmäsuunnittelu 3  
         
                   
               
Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 3  
         
                   
               
Asiakas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu 5  
         
                   
               
Datatieteen matematiikka 4 3  
         
                   
               
Projektiopinnot 3 - Tekoälyn soveltaminen 5  
         
                   
               
02400000240000000000121200000000
DIGITAALISET PALVELUT JA BIG DATA
                                                       
Online learning 5    
         
                     
           
Syväoppiminen 2 5    
         
                     
           
Web-sovelluskehitys 5    
         
                     
           
Big data -analytiikka ja liiketoiminta 5    
         
                     
           
Projektiopinnot 4 - Digitaaliset palvelut 6    
         
                     
           
00260000026000000000001313000000
TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA LIIKETOIMINNASSA
                                                       
AI-asiakasprojekti 1 5    
           
                       
       
AI-asiakasprojekti 2 5    
           
                       
       
AI-asiakasprojekti 3 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
DATASTA TEKOÄLYYN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Syventävä ICT- tai AI-projekti 1 5    
           
                       
       
Syventävä ICT- tai AI-projekti 2 5    
           
                       
       
Syventävä ICT- tai AI-projekti 3 5    
           
                       
       
Syventävä ICT- tai AI-opintojakso 1 5                                                        
Syventävä ICT- tai AI-opintojakso 2 5                                                        
Syventävä ICT- tai AI-opintojakso 3 5                                                        
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3                                                        
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                        
ICT-alan johtaminen 3                                                        
ICT-alan johdon laskenta 3                                                        
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                        
0015000000150000000000007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
LabVIEW-ohjelmointi ja -sovellukset 3                                                        
ICT-kesäprojekti I 5                                                        
ICT-kesäprojekti II 5                                                        
ICT-kesäprojekti III 5                                                        
Johdatus supertietokoneisiin 1                                                        
2000200000001100000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

DATASTA TEKOÄLYYN

Datasta tekoälyyn -opinnoissa (240 op) erikoistutaan datan hallintaan ja käsittelyyn sekä tekoälyratkaisujen kehittämiseen. Käytännönläheisen koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat 1) ohjelmointi, 2) datan käsittely ja hallinta, 3) laskentaympäristöt, 4) data-analyysi, 5) koneoppiminen ja tekoäly sekä 6) tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa ja digitaalisissa palveluissa.

Koulutuksen erityispiirteitä ovat projektimuotoisen oppimisen korostuminen, perus- ja ammattiaineiden integroiminen projektiopintoihin, yrityslähtöiset kehittämistehtävät, joustavuutta tuovat verkko-opinnot sekä opiskelun mahdollistaminen myös kesäaikana.

Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet, ja ne löytyvät myös lukuvuosioppaasta.