IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2016
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2016

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Johdatus tietotekniikan opintoihin 1
     
             
                             
Tekniikan viestintä 3      
           
                         
   
IKT-Svenska 3  
         
                   
               
ICT English I 2
       
                 
                       
ICT English II 2    
         
                     
           
Intercultural and Business Skills in ICT 4      
           
                         
 
3327120320521002001.51.511001.53.520
TEKEVÄ AMK
                                                       
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                           
Projektitoiminta 3
       
               
                       
Liiketoimintaosaaminen 3
     
             
                           
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                       
10000640000003322000000000000
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
14800688000003344440000000000
DIGITAALITEKNIIKKA
                                                       
Digitaalitekniikka 4
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
               
                           
6000600000002400000000000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
       
               
                         
9000630000003330000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Projektiopinnot 1 6
       
                 
                       
Mikrokontrolleritekniikka 1 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
       
               
                         
C++ ohjelmointi 4
       
               
                       
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3
       
               
                       
21000021000000008.512.5000000000000
LIIKUNTA JA PELILLISYYS
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                 
                   
Mikrokontrolleritekniikka 2 3  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikan suunnittelu 1 4  
       
                 
                   
Tietoliikennetekniikka 1 2  
       
                 
                   
Sulautetun laitteen ohjelmointi 3  
       
                 
                   
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
       
                 
                   
02100002100000000010.510.50000000000
ÄLYKKÄÄT YMPÄRISTÖT
                                                       
Projektiopinnot 3 6  
         
                   
               
Mittaustekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Analogiaelektroniikan suunnittelu 2 6  
         
                   
               
Tietoliikennetekniikka 2 2  
         
                   
               
Sulautettu Linux-ohjelmointi 4  
         
                   
               
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3  
         
                   
               
02400000240000000000121200000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN ÄLYKKÄÄT SOVELLUKSET
                                                       
Projektiopinnot 4 6    
         
                     
           
Tietotekniikan matematiikkaa 6    
         
                     
           
Älykkäät anturit ja toimilaitteet 3    
         
                     
           
Testaustekniikka 3    
         
                     
           
Älykkään järjestelmän suunnittelu 3    
         
                     
           
Mobiiliohjelmointi 4    
         
                     
             
002500000250000000000014.510.5000000
TEOLLISUUDEN ÄLYKKÄÄT MITTAUSSOVELLUKSET
                                                       
Projektiopinnot 5 6      
           
                         
   
Tiedonsiirtoväylät 2      
           
                         
   
Signaalinkäsittely 3      
           
                         
   
Elektroniikan häiriöt 3      
           
                         
   
Teollisuuden älykkäät mittaukset 3      
           
                         
   
Reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät 5      
           
                         
   
Fysiikka 3 5      
           
                         
   
0002700000027000000000000013.513.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Teknologiapaja 4                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
Build up Your English 3
     
             
                           
Bygg upp din svenska 3  
       
                 
                   
Liiketoimintaosaaminen 15                                                        
Piirilevysuunnittelun perusteet 2    
         
                       
           
DevOps-projekti 5      
           
                         
   
5325503020502.52.5001.51.50002002.52.500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT

Älykkäät järjestelmät opinnoissa erikoistutaan älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, ohjelmoinnin, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, älykkäät ympäristöt ja teollisuus.
Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet ja ne löytyvät Lukuvuosioppaasta.