IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2018
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Johdatus tietotekniikan opintoihin 1
     
             
                             
Kokous- ja neuvottelutaito 2
       
               
                       
Tekniikan viestintä 3      
           
                         
   
IKT-Svenska 3    
         
                     
           
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Technical English I 2  
         
                   
               
Technical English II 2    
         
                     
           
6253420250302.51.51100112.52.5001.51.500
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
14800688000003344440000000000
DIGITAALITEKNIIKKA
                                                       
Digitaalitekniikka 4
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
6000600000003300000000000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
       
               
                         
9000630000003330000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
     
             
                           
Projektiopinnot 1 6
       
                 
                       
Mikrokontrolleritekniikka 1 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
     
             
                           
C++ ohjelmointi 4
       
               
                         
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3
       
                 
                       
240005190000002.52.5712000000000000
LIIKUNTA JA PELILLISYYS
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                 
                   
Mikrokontrolleritekniikka 2 3  
       
                 
                   
Analogiaelektroniikan suunnittelu 1 4  
       
                 
                   
Tietoliikennetekniikka 1 2  
       
                 
                   
Sulautetun laitteen ohjelmointi 3  
       
                 
                     
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
       
                 
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3  
       
                 
                   
02400002400000000013.510.50000000000
ÄLYKKÄÄT YMPÄRISTÖT
                                                       
Projektiopinnot 3 6  
         
                   
               
Mittaustekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Analogiaelektroniikan suunnittelu 2 6  
         
                   
               
Tietoliikennetekniikka 2 2  
         
                   
               
Sulautettu Linux-ohjelmointi 4  
         
                   
               
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3  
         
                   
               
02400000240000000000121200000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 4 6    
         
                     
           
Tietotekniikan matematiikkaa 6    
         
                     
           
Älykkäät anturit ja toimilaitteet 3    
         
                     
           
Testaustekniikka 3    
         
                     
           
Älykkään järjestelmän suunnittelu 3    
         
                     
           
Mobiiliohjelmointi 3    
         
                     
           
00240000024000000000001212000000
TEOLLISUUDEN ÄLYKKÄÄT MITTAUSSOVELLUKSET JA RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 5 6      
           
                         
   
Tiedonsiirtoväylät 2      
           
                         
   
Teollisuuden älykkäät mittaukset 3      
           
                         
   
Reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät 5      
           
                         
   
000160000001600000000000008800
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT
                                                       
Kehitysalustasta tuotteeksi 7                                                        
Digitaalinen signaalinkäsittely 3                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
Data-analytiikka, tekoäly ja Web-sovellukset
                                                       
Tekoälyn perusteet 2                                                        
Python-ohjelmointi 3                                                        
Tekoälyä käytännössä 2                                                        
Data-analytiikka ja business Intelligence 3                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3      
             
                           
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3      
             
                           
ICT-alan johtaminen 3      
             
                           
ICT-alan johdon laskenta 3      
             
                           
Yritystoiminnan suunnittelu 3      
             
                           
INTERNATIONAL INTELLIGENT SYSTEMS STUDIES
                                                       
International Intelligent Systems Studies 15    
           
                       
       
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Älykkäät ratkaisut 1 5                                                        
Älykkäät ratkaisut 2 5                                                        
Älykkäät ratkaisut 3 5                                                        
001515000001501500000000007.57.5007.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                        
INTERNATIONAL INTELLIGENT SYSTEMS STUDIES 2
                                                       
International Intelligent Systems Studies 2 15                                                        
Teknologiapaja 4                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
LabVIEW-ohjelmointi ja -sovellukset 3                                                        
Piirilevysuunnittelun perusteet 2    
         
                     
           
Events and seminars 1                                                        
ICT-kesäprojekti I 5                                                        
ICT-kesäprojekti II 5                                                        
ICT-kesäprojekti III 5                                                        
Linux kernel and device driver 5                                                        
Sulautettu Internet 3                                                        
Sulautettu Python-ohjelmointi 3                                                        
2020200020001100000011000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT

Älykkäät järjestelmät opinnoissa erikoistutaan älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, ohjelmoinnin, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, älykkäät ympäristöt ja teollisuus.
Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet ja ne löytyvät Lukuvuosioppaasta.