IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2020
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3
       
               
                       
IKT-Svenska 3
       
               
                       
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Opinnäytetyön menetelmäopinnot ja kirjoittaminen 2    
           
                       
       
Technical English I 2  
       
                 
                   
Technical English II 2    
           
                       
       
9240362004001.51.533110000220000
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 4  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 3
       
               
                       
12400664000003333220000000000
TIETOJÄRJESTELMÄT
                                                       
Teknologiapaja 1 5
     
             
                           
Teknologiapaja 2 5    
           
                       
       
Projektiopinnot 5    
           
                       
       
501005000010002.52.500000000550000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Digitaalitekniikka 3
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
Projektiopinnot 1 5
       
               
                       
Mikrokontrolleritekniikka 5
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
     
             
                           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
       
               
                       
C++ ohjelmointi 4
       
               
                       
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3
       
               
                       
270007200000003.53.51010000000000000
PELIMOOTTORIT
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                   
                   
C++ ohjelmointi 2 2  
       
                 
                   
Pelituotannon perusteet 3  
       
                 
                     
Pelikulttuuri 3  
     
           
       
Johdanto pelimoottoriohjelmointiin 3  
       
                 
                     
Grafiikkamoottorin ohjelmointi 3  
       
                   
                   
Mobiilipelien ohjelmointi / Programming Mobile Games 3  
       
                   
                   
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
       
                 
                     
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
         
                   
               
027.51.500023.83.80.80.800000010.413.41.91.90.40.40.40.40000
PELITEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJUUS
                                                       
Projektiopinnot 3 10  
         
                   
               
Reaaliaikagrafiikan ohjelmointi 3  
         
                   
               
Peliohjelmointi 3  
         
                   
               
Pelien tekoäly 3    
         
                     
           
Matematiikkaa peliohjelmoijille 5  
         
                   
               
Pelien ja simulaatioiden fysiikkaa 5    
         
                     
           
0218000021800000000010.510.544000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN SOVELLUKSET - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 4 4    
         
                     
           
Hyötypelien tekniikat ja sovellukset 3    
         
                     
             
Simulaattoreiden laitteistotekniikka 3    
         
                     
             
Simulaatioefektien tuottaminen 3    
         
                       
           
Verkkopelien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3  
         
                   
               
Linux-ohjelmointi 3    
         
                     
           
Uudet teknologiat ja älykkäät ratkaisut 3    
           
                       
       
032200003193000000001.51.51181.51.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT
                                                       
Python-ohjelmoinnin perusteet 3                                                        
Sulautettu Python-ohjelmointi 2                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
Linux OS 5                                                        
Data-analytiikka, tekoäly ja Web-sovellukset
                                                       
Tekoälyn perusteet 2    
           
                       
       
Python-ohjelmointi 3    
           
                       
       
Tekoälyä käytännössä 2    
           
                       
       
Data-analytiikka ja business Intelligence 3    
           
                       
       
Web-sovelluskehitys 5    
           
                       
       
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3                                                        
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                        
ICT-alan johtaminen 3                                                        
ICT-alan johdon laskenta 3                                                        
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                        
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY STUDIES
                                                       
International Game Development Studies 1 15                                                        
PELISUUNNITTELU
                                                       
Game Design I 3                                                        
Game Design II 3                                                        
Level Design 3                                                        
Analyyttinen pelisuunnittelu 3                                                        
Game Design Research and Workshop 3                                                        
0015000000150000000000007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
Hyötypelien perusteet 5                                                        
ICT-kesäprojekti I 5                                                        
ICT-kesäprojekti II 5                                                        
ICT-kesäprojekti III 5                                                        
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10                                                        
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen 15                                                        
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                        
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY STUDIES 2
                                                       
International Game Development Studies 2 15                                                        
2000200000001100000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suuntautumisena ovat peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella. Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan opiskeltavaan alaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä tai yhteisöissä.

PELITEKNOLOGIA
Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottoreiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Opiskelu on suurelta osin projektimuotoista. Projektiopinnoissa tehdään työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksen mukaisia peliprojekteja.