IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2021
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT JA KANSAINVÄLISYYS
                                                       
Tekniikan viestintä 2  
         
                   
               
IKT-Svenska 3  
         
                   
               
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Technical English I 2  
       
                 
                   
Technical English II 2    
         
                     
           
Opinnäytetyön menetelmäopinnot ja kirjoittaminen 3    
           
                       
       
3750302523001.51.500112.52.5111.51.50000
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Fysiikka 1 3
     
               
                           
Fysiikka 2 3
       
               
                       
9000630000001.54.51.51.5000000000000
OHJELMOINTI JA OHJELMISTOKEHITYS
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
     
             
                           
Digitaalitekniikka 3
     
             
                           
Teknologiapaja 1 5
     
             
                           
Tietorakenteet ja algoritmit 3
       
                 
                       
Ohjelmistokehitys internet-ympäristössä 3
       
               
                       
Python-ohjelmointi 3
       
               
                         
Tekoälyn perusteet 2
     
             
                           
280001990000009.59.54.54.5000000000000
DATAN KERÄÄMINEN JA JALOSTAMINEN: INFRASTRUKTUURI JA TEKNIIKAT
                                                       
Linux-perusteet 3
     
             
                             
Datalähteet ja tietokannat 4
       
               
                         
Datan muokkaus ja visualisointi 3
       
               
                         
Konesaliratkaisut ja tietoverkot 3
       
               
                         
Tietoturva, kyberturvallisuus ja etiikka 3  
       
                 
                   
13300310300000301001.51.50000000000
DATAN KÄSITTELYKETJU TEKOÄLYSOVELLUKSISSA
                                                       
Projektiopinnot 1 - Data kerääminen, hallinta ja visualisoiminen 7
       
                 
                       
Datatieteen matematiikka 1 3
       
               
                       
10000010000000001.58.5000000000000
KONEOPPIMINEN JA DATA-ANALYTIIKKA
                                                       
Johdatus koneoppimiseen 3  
       
                 
                     
Datatieteen matematiikka 2 3  
       
                 
                     
Datan käsittelyn kehittyneet menetelmät 3  
       
                 
                   
Verkko- ja puurakenteet 2  
       
                 
                     
Klusterointi ja luokittelu 3  
       
                 
                     
Datalähtöisen liiketoiminnan perusteet 3  
       
                   
                   
01700001700000000012.54.50000000000
MACHINE LEARNING IN PRACTISE
                                                       
Project studies 2 - Machine learning applications 7  
       
                   
                   
Datatieteen matematiikka 3 3  
       
                   
                   
0100000100000000000100000000000
TEKOÄLY: MENETELMÄT JA TEKNOLOGIAT
                                                       
Asiantuntijaluennot ja tapahtumat 2  
         
                   
               
Syväoppiminen 3  
         
                   
                 
Luonnollisen kielen käsittely 3  
         
                     
               
Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 3  
         
                   
                 
011000001100000000007400000000
TEKOÄLYN SOVELTAMINEN
                                                       
Projektiopinnot 3 - Tekoälyn soveltaminen 10  
         
                     
               
Datatieteen matematiikka 4 3  
         
                   
                 
0130000013000000000031000000000
DIGITAALISET PALVELUT
                                                       
Asiakasprojekti 1 - websovellukset ja tekoäly 10    
         
                       
           
Web-sovellusten kehittäminen 5    
         
                     
             
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 3    
         
                     
             
Tekoälyn modernit menetelmät 3    
         
                     
             
00210000021000000000001110000000
TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA LIIKETOIMINNASSA
                                                       
Asiakasprojekti 2 - Datalähtöiset sovellukset liiketoiminnassa 10    
           
                       
       
Arvoketjut, asiakastarpeet ja asiakaslähtöinen suunnittelu 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
TEKOÄLYN JA DATA-ANALYTIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                       
Syventävä verkkokurssi 1 3    
           
                       
       
Syventävä verkkokurssi 2 3    
           
                       
       
Syventävä verkkokurssi 3 3    
           
                       
       
Syventävä verkkokurssi 4 3    
           
                       
       
Syventävä verkkokurssi 5 3    
           
                       
       
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3                                                        
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                        
ICT-alan johtaminen 3                                                        
ICT-alan johdon laskenta 3                                                        
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                        
0015000000150000000000007.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                        
INTERNATIONAL INTELLIGENT SYSTEMS STUDIES 2
                                                       
International Intelligent Systems Studies 15                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                                                        
Build up Your English 3                                                        
LabVIEW-ohjelmointi ja -sovellukset 3                                                        
Linux laiteajuri ja kernel moduuliohjelmointi 3                                                        
Bygg upp din svenska 3                                                        
ICT-kesäprojekti I 5                                                        
ICT-kesäprojekti II 5                                                        
ICT-kesäprojekti III 5                                                        
Johdatus supertietokoneisiin 1                                                        
0000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

DATASTA TEKOÄLYYN

Datasta tekoälyyn -opinnoissa (240 op) erikoistutaan datan hallintaan ja käsittelyyn sekä tekoälyratkaisujen kehittämiseen. Käytännönläheisen koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat 1) ohjelmointi, 2) datan käsittely ja hallinta, 3) laskentaympäristöt, 4) data-analyysi, 5) koneoppiminen ja tekoäly sekä 6) tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa ja digitaalisissa palveluissa.

Koulutuksen erityispiirteitä ovat projektimuotoisen oppimisen korostuminen, perus- ja ammattiaineiden integroiminen projektiopintoihin, yrityslähtöiset kehittämistehtävät, joustavuutta tuovat verkko-opinnot sekä opiskelun mahdollistaminen myös kesäaikana.

Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet, ja ne löytyvät myös lukuvuosioppaasta.