IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2022
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3
       
               
                       
IKT-Svenska 3
       
               
                       
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Technical English 4  
         
                   
               
Opinnäytetyön menetelmäopinnot ja kirjoittaminen 2      
           
                         
   
9402360400201.51.533002200001100
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 4  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 3
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
127006670000033333.53.50000000000
TIETOJÄRJESTELMÄT - YHTEISET OPINNOT
                                                       
Teknologiapaja 1 5
     
             
                           
Teknologiapaja 2 5  
         
                   
               
5500500500002.52.500002.52.500000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Digitaalitekniikka 3
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
Projektiopinnot 1 5
       
               
                       
Mikrokontrolleritekniikka 5
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
     
             
                           
C++ ohjelmointi 4
       
               
                       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
       
               
                       
Järjestelmä- ja käyttöliittymäsuunnittelu 3
       
               
                       
270007200000003.53.51010000000000000
ÄLYKKÄIDEN JÄRJESTELMIEN PERUSOPINNOT
                                                       
Projektiopinnot 2 5  
       
                 
                   
Mikrokontrolleritekniikka 2 4  
       
                 
                   
Sulautettu C-ohjelmointi 3  
       
                 
                   
Sovellettu elektroniikka 5  
       
                 
                   
Linux-perusteet 3  
       
                 
                   
Sulautetun laitteen ohjelmointi 3  
       
                 
                   
02300002300000000011.511.50000000000
ÄLYKKÄÄT YMPÄRISTÖT
                                                       
Mittaustekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
         
                   
               
Sulautettu Linux-ohjelmointi 5  
         
                   
               
Python-ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Langattomat teknologiat ja anturiverkot 5  
         
                   
               
Tietoverkot 3  
         
                   
               
02200000220000000000111100000000
IOT-RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 3 5    
         
                     
           
Mobiiliohjelmointi 3    
         
                     
           
Älykkäät anturit ja toimilaitteet 3    
         
                     
           
Reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät 5    
         
                     
           
Tietotekniikan matematiikkaa 5    
         
                     
           
Tietoturva IoT-ratkaisuissa 5    
         
                     
           
Qt-käyttöliittymäohjelmointi 3    
         
                     
           
002900000290000000000014.514.5000000
ÄLYKKÄÄT MITTAUSSOVELLUKSET JA UUDET TEKNOLOGIAT
                                                       
Teollisuuden älykkäät mittaukset 3      
           
                         
   
Uudet teknologiat ja älykkäät ratkaisut 3      
           
                         
   
Projektiopinnot 4 5      
           
                         
   
000110000001100000000000005.55.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA
                                                       
Koneoppimisen perusteet 5                                                        
Data-analytiikan perusteet 5                                                        
Tekoälyprojekti 5                                                        
ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT
                                                       
Kehitysalustasta tuotteeksi 7      
           
                         
   
Digitaalinen signaalinkäsittely 3      
           
                         
   
Web-sovelluskehitys 5      
           
                         
   
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3                                                        
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                        
ICT-alan johtaminen 3                                                        
ICT-alan johdon laskenta 3                                                        
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                        
INTERNATIONAL INTELLIGENT SYSTEMS STUDIES
                                                       
International Intelligent Systems Studies 15                                                        
000150000001500000000000007.57.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
ICT-kesäprojekti I 5                                                        
ICT-kesäprojekti II 5                                                        
ICT-kesäprojekti III 5                                                        
Linux laiteajuri ja kernel moduuliohjelmointi 3                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
LabVIEW-ohjelmointi ja -sovellukset 3                                                        
Piirilevysuunnittelun perusteet 2    
         
                     
           
Events and seminars 1                                                        
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                        
INTERNATIONAL INTELLIGENT SYSTEMS STUDIES 2
                                                       
International Intelligent Systems Studies 2 15                                                        
2020200020001100000011000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT

Älykkäät järjestelmät opinnoissa erikoistutaan älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, ohjelmoinnin, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, älykkäät ympäristöt ja teollisuus.
Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet ja ne löytyvät Lukuvuosioppaasta.