IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2015
Päivätoteutus ...

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2015

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                       
Projektitoiminta 3
     
           
                       
Liiketoimintaosaaminen 3
       
             
                   
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                       
1000073000003.53.51.51.50000000000
AKTIVITEETTIMATKAILUN PERUSTEET
                                                 
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Liikunnan perusteet 5
     
           
                       
Basics of Sports and Leisure English 3
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
LIIKUNTABIOLOGIAN PERUSTEET
                                                 
Anatomia ja fysiologia 4
       
             
                   
Kuormitusfysiologia 3
       
             
                   
Ihmisen motorinen kehitys 4
       
             
                   
Yleisurheilu 3
       
             
                   
140000140000000770000000000
LIIKUNTALAJIT
                                                 
Pallopelien perusteet 5
       
             
                   
Luistelu ja jääpelit 3
       
             
                   
Skiing and Downhill Skiing 4
       
             
                   
Intercultural Communication 2
       
             
                   
140000140000000770000000000
LIIKUNTA YHTEISKUNNASSA
                                                 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4
     
           
                       
Vuorovaikutus 2
     
           
                       
Suomen kieli ja viestintä 2
     
           
                       
Svenska för idrottsbranschen 3
       
             
                   
Tietotekniikka 2
     
           
                       
1300010300000551.51.50000000000
LIIKUNNAN OHJAAMINEN
                                                 
Liikuntakasvatuksen perusteet 4  
       
               
               
Musiikkiliikunta 4  
       
               
               
Vesiliikunta 5  
       
             
             
Soveltava liikunta 3  
       
               
               
016.0000014.31.700000007.27.21.70000000
VALMENTAMINEN
                                                 
Valmennusoppi 4  
       
               
               
Ensiapu 3  
 
   
     
       
             
Lihashuolto ja ergonomia 3  
       
               
               
Voimistelu 3  
       
               
               
Kuntosali 3  
       
               
               
Ravitsemus 4  
       
               
               
018020018000200009.58.500000011
KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
Asiakassuuntainen markkinointi 5    
         
                   
       
Tuotteistaminen 3    
         
                   
       
0013000001300000000006.56.50000
ESIMIESOSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5    
           
                     
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5    
           
                     
   
Asiakirjoittaminen 1    
           
                     
   
English for Sports Instruction 3    
           
                     
   
001400000014000000000007700
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PERSONAL TRAINING
                                                 
Terveysliikuntavalmennus 7    
         
                   
       
Liikunta ja terveysongelmat 3    
         
                   
       
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus 3    
         
                   
       
Yhteisön liikunnan edistäminen 2    
         
                   
       
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
                                                 
Liikunnan eri muodot pienillä lapsilla 6  
         
                 
           
Liikunta lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukijana 5  
         
                 
           
Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen 4  
         
                 
           
ELÄMYSAKTIVITEETIT
                                                 
Elämysaktiviteettien suunnittelu ja toteutus 5  
         
                 
           
Luonto- ja liikunta-aktiviteetit 5  
         
                 
           
Elämysaktiviteettien toimintaympäristöt 5  
         
                 
           
HYVINVOINTIMATKAILU
                                                 
Luonto ja kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä 5    
         
                   
       
Liikunnalliset hyvinvointilajit 5    
         
                   
       
Suomalaisen hyvinvointimatkailun kehittäminen 5    
         
                   
       
RUOKA MATKAILUSSA
                                                 
Ruokapalvelun prosessit ja laatu 6    
         
                   
       
Ruokapalvelun ammattiosaaminen 6    
         
                   
       
Ruokapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen 3    
         
                   
       
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD
()
                                                 
MAJOITUSYRITYKSEN TOIMINTA
                                                 
Majoitusyrityksen sisäinen toiminta 5  
         
                 
           
Kannattava majoitusyritys 5  
         
                 
           
Majoitusyrityksen kehittäminen 5  
         
                 
           
04545000045450000000022.522.522.522.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
                 
 
0011.33.800003.87.53.80000000003.83.83.83.80
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
01201800012001800000066000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Aerobicohjaajan kurssi 3                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4                                                  
Vauva- ja perheuinnin ohjaajakoulutus 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 0                                                  
Opiskelu Myötätuulessa 3                                                  
Senioritanssin perus- ja jatkokurssi 2                                                  
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk) ja toimii liikunnan ammattilaisena koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Hän saa valmiuksia ohjata liikuntaa, antaa liikuntaneuvontaa ja tuottaa palveluja erilaisille asiakkaille ja ryhmille sekä kehittää liikunta-alaa eri yhteistyötahojen kanssa. Hän voi valmistuttuaan työskennellä kuntien, järjestöjen, yritysten ja seurojen palveluksessa sekä itsenäisenä liikunta-alan yrittäjänä unohtamatta kansainvälisiä työmarkkinoita. Koulutus kestää 3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- sekä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Harjoittelun voi suorittaa erilaisissa julkisissa tai yksityisissä liikunnan toimintaympäristöissä mm. Vuokatin urheiluopistolla tai ammattikorkeakoulun omassa harjoittelupaikassa Myötätuulessa. Myötätuuli tarjoaa liikunta- ja terveyspalveluja eri- ikäisille asiakasryhmille sekä yksilöille.

Opiskelija valitsee yhden 15 op kokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista
•Elämysaktiviteetit 15 op
•Majoitusyrityksen toiminta 15 op
•Personal training 15 op

Opiskelija valitsee yhden 15 op kokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista
•Hyvinvointimatkailu 15 op
•Ruoka matkailussa 15 op
•Lasten ja nuorten liikunta 15 op

Lisäksi vaihtoehtona
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD 15 op