IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2020
Päivätoteutus ...

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TYÖELÄMÄN PERUSTAIDOT
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
             
                       
ICT-valmiudet 3
     
           
                       
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Osaajana kehittyminen 3
 
 
   
   
       
         
Svenska i arbetslivet 3
     
           
                       
18010171001006110.50.50000100000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 1
                                                 
Liikunnan perusteet 5
     
           
                         
Motorinen oppiminen ja liikuntaosaaminen 5
     
           
                       
Taito- ja lajiharjoittelu 5
     
             
                       
15000150000007.57.5000000000000
TAPAHTUMA JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 1
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 5
       
             
                   
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Liike-elämän perusmatematiikka 3
       
             
                   
Business English 3
       
             
                   
160000160000000880000000000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 2
                                                 
Anatomia ja fysiologia 4
       
             
                     
Kuormitusfysiologia 4
       
               
                   
Taito- ja lajiharjoittelu II 5
       
             
                   
Ryhmäliikunta 4
       
             
                   
1700001700000008.58.50000000000
TAPAHTUMA JA LIIETOIMINTAOSAAMINEN 2
                                                 
Palveluiden markkinointi- ja myyntiosaaminen 2  
       
               
                 
Projekti I 5  
       
               
               
Professional English 5  
       
               
               
Johdon laskenta 3  
       
               
                 
0150000150000000010500000000
VALMENNUSOSAAMINEN
                                                 
Valmennusoppi 3  
       
               
                 
Voima- ja kestävyysharjoittelu 4  
       
               
               
Ravitsemus 4  
       
               
               
Lihashuolto 2  
       
                 
               
013000013000000007600000000
INNOVAATIO-OSAAMINEN
                                                 
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 4  
         
                   
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
Uudet teknologiat businessajureina 3  
         
                   
           
07500007500000000072.52.50000
LIIKUNNAN YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT
                                                 
Liikunta yhteiskunnassa ja hanketoiminta 5  
         
                   
           
Liikunta eri terveydentiloissa ja liikunnan turvallisuus 5  
         
                   
           
0100000010000000000010000000
JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
LIIKUNTAPALVELUT
()
                                                 
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut 10    
         
                   
       
Ikäihmisten liikuntapalvelut 5    
         
                   
       
Hyvinvointivalmennus 5    
           
                     
   
Advanced Coaching 10    
         
                 
   
Hyötypelit 5                                                  
Projekti II 5                                                  
Exergaming 5                                                  
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD (25 op)
()
                                                 
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                  
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                  
SYVENTÄVÄT YRITTÄJYYSTAIDOT 13op
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                 
Integroitu markkinointiviestintä 5                                                  
Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                  
Yritysverotus 5                                                  
MUU OPINTOKOKONAISUUS (5 - 25 op)
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Muu opintokokonaisuus 25                                                  
URHEILUAKATEMIAOPINNOT 5 - 15op
()
                                                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                  
003000000201000000000010105500
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
             
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
012018000120018000000120000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 0                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4                                                  
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Soveltava liikunta 3                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Pieni suuri korkeakoulu! Keskellä kuvankaunista maakuntaa, talviliikunnan ja urheilun ytimessä ja hyvinvoinnin äärellä.

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Koulutuksessa harjoitellaan mm liikuntataitojen, ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja pelillisyys tulevat myös tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema ja NY Start Up-ohjelma mahdollistaa syventämisen yrittäjyyteen. Liikuntapalvelut, hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta ovat mahdollisia syventäviä opintokokonaisuuksia. Liikunnan koulutus kuuluu liiketalouden ja matkailun koulutusten kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä myös matkailuun tai liiketoimintaan. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.