IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2021S
Päivätoteutus ...

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2021S

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TYÖELÄMÄN PERUSTAIDOT
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
             
                       
ICT-valmiudet 3
     
           
                       
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Osaajana kehittyminen 3
 
 
     
   
           
         
Svenska i arbetslivet 3
     
           
                       
18010180001006.511.5000000100000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 1
                                                 
Liikunnan perusteet 5
     
           
                         
Motorinen oppiminen ja liikuntaosaaminen 5
     
           
                       
Taito- ja lajiharjoittelu 5
     
             
                       
15000150000007.57.5000000000000
TAPAHTUMA JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 1
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 5
       
             
                   
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Liike-elämän perusmatematiikka 3
       
             
                   
Business English 3
       
             
                   
160000160000000880000000000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 2
                                                 
Anatomia ja fysiologia 4
       
             
                     
Kuormitusfysiologia 4
       
               
                   
Taito- ja lajiharjoittelu II 5
       
             
                   
Ryhmäliikunta 4
       
             
                   
1700001700000008.58.50000000000
TAPAHTUMA JA LIIETOIMINTAOSAAMINEN 2
                                                 
Palveluiden markkinointi- ja myyntiosaaminen 2  
       
               
                 
Projekti I 5  
       
               
               
Professional English 5  
       
               
               
Johdon laskenta 3  
       
               
                 
0150000150000000010500000000
VALMENNUSOSAAMINEN
                                                 
Valmennusoppi 3  
       
               
                 
Voima- ja kestävyysharjoittelu 4  
       
               
               
Ravitsemus 4  
       
               
               
Lihashuolto 2  
       
                 
               
013000013000000007600000000
INNOVAATIO-OSAAMINEN
                                                 
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 4  
         
                   
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
Uudet teknologiat businessajureina 3  
         
                   
           
07500007500000000072.52.50000
LIIKUNNAN YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT
                                                 
Liikunta yhteiskunnassa ja hanketoiminta 5  
         
                   
           
Liikunta eri terveydentiloissa ja liikunnan turvallisuus 5    
         
                   
       
05500005500000000052.52.50000
JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
LIIKUNTAPALVELUT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Projekti II 5    
         
                 
   
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut 10  
         
                 
           
Hyvinvointivalmennus 5    
         
                   
       
Ikäihmisten liikuntapalvelut 5  
         
                 
           
Soveltava liikunta 5    
         
                   
       
Psyykkinen valmennus 3    
         
                   
       
Advanced Coaching 10    
         
                 
   
Urheiluakatemiavalmennus 1 5  
       
               
       
Urheiluakatemiavalmennus 2 5  
       
               
       
Urheiluakatemiavalmennus 3 5  
       
               
       
Personal Trainer 10                                                  
TAPAHTUMATUOTANTO
                                                 
Tapahtumien elämyksellisyys 5    
         
                   
       
Kannattava tapahtumatuotanto 5    
         
                   
       
Tuotanto I 5    
         
                 
   
EVENT MANAGEMENT
                                                 
Experiential Events 5    
         
                   
       
Profitable Event Management 5    
         
                   
       
Field-specific Event Production 5    
         
                   
       
HOPITALITY MANAGEMENT
                                                 
Congress and Meeting Management MICE 5    
         
                   
       
Hospitality and Facility Management 5    
         
                   
       
Managing Customer Experience 5    
         
                   
       
ARCTIC SPORTS AND TOURISM
                                                 
Sport & Adventure Tourism 5  
         
                 
           
Nature-based Activity Management 5  
         
                 
           
Technology and Trends in Sports Tourism 5  
         
                 
           
BUSINESS VALUE FROM MARKETING COMMUNICATIONS DYNAMICS
                                                 
Integrated Marketing Communications 5    
         
                   
       
Digital Media Tools for Marketing Purposes 5    
         
                   
       
Brand Strategies 5    
         
                   
       
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
                                                 
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5  
       
             
   
Vuosi Yrittäjänä, korkeakoulu 10  
       
             
   
ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Asiakaskokemus ja ostokäyttäytyminen 5  
         
                 
           
Palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
Brändiasiantuntijuus 5  
         
                 
           
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT
                                                 
Markkinointiviestintä 5    
         
                   
       
Mediasuunnittelu 5    
         
                   
       
Digitaalinen laskentatoimi 5    
         
                   
       
MUU OPINTOKOKONAISUUS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Muu opintokokonaisuus 25  
       
             
   
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD 5- 25 OP
                                                 
065.8137.2000065.8113.823.3000000032.932.956.956.911.711.700
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
             
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
012018000120018000000120000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 7                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4                                                  
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Uimaopettajakurssi 3                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                  
Dataperustainen liikkuminen 8                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan mm liikuntataitoja ja niiden ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja yrittäjyys tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema ja NY Start Up-ohjelma mahdollistaa syventämisen yrittäjyyteen. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun ja liiketalouden koulutuksien kanssa samaan osaamisalueeseen. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.