IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2022S
Päivätoteutus ...

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2022S

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TYÖELÄMÄN PERUSTAIDOT
                                                 
Osaajana kehittyminen 10
   
       
       
Digitaidot kunnolla vauhtiin 1
     
           
                       
Svenska i arbetslivet 3
     
           
                       
Business English 3
       
             
                   
Professional English 5  
       
             
           
Työelämän viestintätaidot 4
     
           
                       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
187608103.53.560044551.81.81.81.8330000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                   
Kuormitusfysiologia 5  
       
               
               
Motorinen oppiminen 3
     
           
                       
Taito- ja lajiharjoittelu 5
     
             
                       
Taito- ja lajiharjoittelu II 5  
         
                 
           
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
     
           
                       
Liikunnan didaktiikka 3
     
           
                       
Ryhmäliikunta 4
     
           
                       
Exergaming 3
     
           
                       
Ensiapu 2
 
   
   
       
       
       
Hyvinvointilajit 4  
       
               
               
Liikunta eri terveydentiloissa 3
       
             
                   
301410219951008134.54.54.54.52.52.50.50.50000
VALMENNUSOSAAMINEN
                                                 
Valmennus 7  
     
           
       
Ravitsemus 4  
       
               
               
Lihashuolto 3  
       
               
               
Kuntosaliharjoittelu ja -ohjaaminen 2  
         
                 
           
01330009430000004.54.5221.51.50000
TAPAHTUMA JA LIIkETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Liikunta yhteiskunnassa ja hanketoiminta 5
       
             
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
       
             
                   
Palveluiden markkinointi- ja myyntiosaaminen 2    
         
                   
       
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 5  
         
                 
           
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5  
       
               
               
Projekti I 5  
       
             
           
101520010872000055443.53.5110000
JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
LIIKUNTAPALVELUT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Projekti II 5    
         
                 
   
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut 10    
         
                   
       
Hyvinvointivalmennus 5    
         
                   
       
Ikäihmisten liikuntapalvelut 5    
         
                   
       
Soveltava liikunta 5  
         
                 
           
Psyykkinen valmennus 3  
       
               
               
Advanced Coaching 10  
       
               
       
Urheiluakatemiavalmennus 1 5
     
         
                   
Urheiluakatemiavalmennus 2 5  
       
             
           
Urheiluakatemiavalmennus 3 5    
         
                 
   
Personal Trainer 10                                                  
TAPAHTUMATUOTANTO
                                                 
Tapahtumien elämyksellisyys 5    
         
                   
       
Kannattava tapahtumatuotanto 5    
         
                   
       
Tuotanto I 5    
         
                 
   
EVENT MANAGEMENT
                                                 
Experiential Events 5    
         
                   
       
Profitable Event Management 5    
         
                   
       
Field-specific Event Production 5    
         
                   
       
HOPITALITY MANAGEMENT
                                                 
Congress and Meeting Management MICE 5    
         
                   
       
Hospitality and Facility Management 5    
         
                   
       
Managing Customer Experience 5    
         
                   
       
ARCTIC SPORTS AND TOURISM
                                                 
Sport & Adventure Tourism 5  
         
                 
           
Nature-based Activity Management 5  
         
                 
           
Technology and Trends in Sports Tourism 5  
         
                 
           
BUSINESS VALUE FROM MARKETING COMMUNICATIONS DYNAMICS
                                                 
Integrated Marketing Communications 5    
         
                   
       
Digital Media Tools for Marketing Purposes 5    
         
                   
       
Brand Strategies 5    
         
                   
       
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
                                                 
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5  
       
             
   
Vuosi Yrittäjänä, korkeakoulu 10  
       
             
   
ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Asiakaskokemus ja ostokäyttäytyminen 5  
         
                 
           
Palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
Brändiasiantuntijuus 5  
         
                 
           
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT
                                                 
Markkinointiviestintä 5    
         
                   
       
Mediasuunnittelu 5    
         
                   
       
Digitaalinen laskentatoimi 5    
         
                   
       
MUU OPINTOKOKONAISUUS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Muu opintokokonaisuus 25  
       
             
   
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD 5- 25 OP
                                                 
561.3136.702.52.55.555.8116.320.301.31.31.31.32.82.827.927.958.258.210.210.200
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
             
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
012018000120018000000120000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 7                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4                                                  
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Dataperustainen liikkuminen 8                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan mm liikuntataitoja ja niiden ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja yrittäjyys tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema ja NY Start Up-ohjelma mahdollistaa syventämisen yrittäjyyteen. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun ja liiketalouden koulutuksien kanssa samaan osaamisalueeseen. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.

UUTTA KOULUTUKSESSA: Toinen opiskeluvuosi toteutetaan Vuokatissa! Toisen opiskeluvuoden aikana syvennät osaamistasi niin hyvinvoinnin edistämisen, valmennuksen, testaamisen kuin urheilutapahtumienkin saralla. Samalla myös elät ja hengität itse hyvinvointia, liikuntaa sekä urheilua! Vuokatti on nimittäin ainutlaatuinen huippu-urheilun, aktiiviliikkujan ja lomailijan ympärivuotinen paratiisi! Alueelta löytyy mm. Vuokatin urheiluopisto, HolidayClub Katinkulta, Vuokatin rinteet, SuperPark sekä Sotkamon Jymyn uudistunut kotistadion Hiukan upean hiekkarannan kupeesta. Yhteistyömme Vuokatin urheiluopiston, Vuokatti-Ruka urheiluakatemian, Vuokatin Olympiavalmennuskeskuksen ja Sotkamon kunnan kanssa, takaavat sinulle laadukkaan opetustarjonnan ja -ympäristön KAMKissa! Vaihtoehto 2. vuoden Vuokatti-vuodelle on opiskelu monimuoto-ohjelmassa, jolloin voit asua ja harrastaa Kajaanissa tai muualla haluamallasi paikkakunnalla.