IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2016K (MM)

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2016K (MM)

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                       
Projektitoiminta 3
     
           
                       
Liiketoimintaosaaminen 3
       
             
                   
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                       
1000073000003.53.51.51.50000000000
AKTIVITEETTIMATKAILUN PERUSTEET
                                                 
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Liikunnan perusteet 5
     
           
                       
100001000000055000000000000
LIIKUNTABIOLOGIAN PERUSTEET
                                                 
Anatomia ja fysiologia 4
       
             
                   
Kuormitusfysiologia 3
       
             
                   
Ihmisen motorinen kehitys 4
       
             
                   
Voimistelu 3
       
             
                   
Yleisurheilu 3
       
             
                   
Basics of Sports and Leisure English 3
     
           
                       
20000317000001.51.58.58.50000000000
LIIKUNTALAJIT
                                                 
Pallopelien perusteet 5
       
             
                   
Luistelu ja jääpelit 3
       
             
                   
Skiing and Downhill Skiing 4  
       
               
               
Intercultural Communication 2
       
             
                   
Svenska för idrottsbranschen 3
       
             
                   
1340001340000006.56.52200000000
LIIKUNTA YHTEISKUNNASSA
                                                 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4
     
           
                       
Vuorovaikutus 2
     
           
                       
Suomen kieli ja viestintä 2
     
           
                       
Tietotekniikka 2
     
           
                       
100001000000055000000000000
LIIKUNNAN OHJAAMINEN
                                                 
Liikuntakasvatuksen perusteet 4  
       
               
               
Musiikkiliikunta 4  
       
               
               
Vesiliikunta 5  
       
             
             
Soveltava liikunta 3  
       
               
               
016.0000014.31.700000007.27.21.70000000
VALMENTAMINEN
                                                 
Valmennusoppi 4  
       
               
               
Ensiapu 3  
     
   
         
         
   
Lihashuolto ja ergonomia 3  
       
               
               
Kuntosali 3  
       
               
               
Ravitsemus 4  
       
               
               
015200015002000008700001100
KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
Asiakassuuntainen markkinointi 5    
         
                   
       
Tuotteistaminen 3    
         
                   
       
0013000001300000000006.56.50000
ESIMIESOSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5    
           
                     
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5    
           
                     
   
Asiakirjoittaminen 1    
           
                     
   
English for Sports Instruction 3    
           
                     
   
001400000014000000000007700
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PERSONAL TRAINING
                                                 
Terveysliikuntavalmennus 7  
         
                 
           
Liikunta ja terveysongelmat 3  
         
                 
           
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus 3  
         
                 
           
Yhteisön liikunnan edistäminen 2  
         
                 
           
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
                                                 
Liikunnan eri muodot pienillä lapsilla 6                                                  
Liikunta lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukijana 5                                                  
Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen 4                                                  
ELÄMYSAKTIVITEETIT
                                                 
Elämysaktiviteettien suunnittelu ja toteutus 5    
         
                   
       
Luonto- ja liikunta-aktiviteetit 5    
         
                   
       
Elämysaktiviteettien toimintaympäristöt 5    
         
                   
       
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0151500001515000000007.57.57.57.50000
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
01201800012001800000066000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Aerobicohjaajan kurssi 3                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4                                                  
Vauva- ja perheuinnin ohjaajakoulutus 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 0                                                  
Opiskelu Myötätuulessa 3                                                  
Senioritanssin perus- ja jatkokurssi 2                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk) ja toimii liikunnan ammattilaisena koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Hän saa valmiuksia ohjata liikuntaa, antaa liikuntaneuvontaa ja tuottaa palveluja erilaisille asiakkaille ja ryhmille sekä kehittää liikunta-alaa eri yhteistyötahojen kanssa. Hän voi valmistuttuaan työskennellä kuntien, järjestöjen, yritysten ja seurojen palveluksessa sekä itsenäisenä liikunta-alan yrittäjänä unohtamatta kansainvälisiä työmarkkinoita. Koulutus kestää 3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- sekä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Harjoittelun voi suorittaa erilaisissa julkisissa tai yksityisissä liikunnan toimintaympäristöissä.