IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 210 OP (MONIMUOTO 2018)

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 210 op (monimuoto 2018)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AMMATILLISET PERUSVALMIUDET
                                                 
Vuorovaikutus 2
     
           
                       
Tieto- ja viestintätekniikka 2
     
           
                       
Ammatti-identiteetti 3
 
       
               
Motorinen oppiminen 3
     
           
                         
Liikuntaosaaminen 4
     
           
                       
12011120000117.54.5000000000.50.50.50.5
AKTIVITEETTIMATKAILUN PERUSTEET
                                                 
Asiantuntijaviestintä 2
     
           
                       
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Liikunnan perusteet 5
     
           
                       
Basics of Sports and Leisure English 3
     
           
                       
Liikunta yhteiskunnassa 3
     
           
                       
180001800000099000000000000
PROJEKTITOIMINTA
                                                 
Kokous- ja neuvottelutaito 2
       
             
                   
Intercultural Communication 3
       
             
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
       
             
                   
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
LIIKUNTATAITOJEN OHJAAMINEN
                                                 
Liikunnan didaktiikka 2
     
           
                       
Taito- ja lajiharjoittelu 14
     
         
           
Svenska för idrottsbranschen, Finnish students 3
       
             
                   
9.79.30027.74.74.7000113.83.82.32.32.32.3000000
VALMENNUKSEN PERUSTEET
                                                 
Anatomia ja fysiologia 4
       
             
                   
Liikunta eri terveydentiloissa 3
       
             
                   
Ravitsemuksen perusteet 2
       
             
                   
Ensiapu 2
 
   
     
     
           
   
Kuormitusfysiologia 4
       
             
                   
140100140001000770000000.50.500
VALMENNUSOSAAMINEN JA SEN TUOTTEISTAMINEN
                                                 
Valmennusoppi 3  
       
               
               
Voimaharjoittelu 3  
       
               
               
Kestävyysharjoittelu 2  
       
               
               
Lihashuolto 2  
       
               
               
Liikuntaravitsemus 2  
       
               
               
Ryhmäliikunta 5  
       
               
               
Tuotteistaminen 3  
       
               
               
02000002000000000101000000000
TAPAHTUMATUOTANTO
                                                 
Tapahtumien järjestäminen 3  
       
               
               
Asiakassuuntainen markkinointi 5  
       
               
               
Projekti I 5  
         
                 
           
0110000650000000332.52.5000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
Liikunnan hanketoiminta 2    
           
                     
   
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
           
                     
   
English for Sports Instruction 3    
           
                     
   
001100000560000000002.52.53300
LIIKUNNAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 3    
           
                     
   
Johtaminen 3    
           
                     
   
Yritystoiminnan suunnittelu 3    
           
                     
   
0090000009000000000004.54.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
LIIKUNTAPALVELUT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Hyötypelit 3    
         
                   
       
Projekti II 5    
         
                   
       
Palvelumuotoilu 2    
         
                   
       
Hyvinvointivalmennus 5  
         
                 
           
Työhyvinvointipalvelut 5  
         
                 
           
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut 10    
         
                   
       
Ikäihmisten liikuntapalvelut 5                                                  
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD
()
                                                 
ADVENTURE TOURISM
()
                                                 
CORNERSTONES OF ADVENTURE TOURISM
                                                 
Framework for Sustainable Adventure Tourism 5                                                  
Adventure Tourism Project I 5                                                  
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                  
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                  
SYVENTÄVÄT YRITTÄJYYSTAIDOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Integroitu markkinointiviestintä 5                                                  
Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                  
Yritysverotus 5                                                  
WELLBEING TOURISM
()
                                                 
CORNERSTONES OF WELLBEING TOURISM
                                                 
Framework for Sustainable Wellbeing Tourism 5                                                  
Wellbeing Tourism Project I 5                                                  
0102000001020000000005510100000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.83.83.83.800
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
01201800012001800000066000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                 
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 7                                                  
Build up Your English 3
     
           
                       
Bygg upp din svenska 3
       
             
                   
Hyötypelijamit 2                                                  
Framework for Sustainable Wellbeing Tourism 5                                                  
Framework for Sustainable Adventure Tourism 5                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4      
           
                       
Vauva- ja perheuinnin ohjaajakoulutus 3                                                  
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Soveltava liikunta 5                                                  
Senioritanssin ohjaus 1 ja 2 2                                                  
600433000041.51.51.51.50000000022
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Älyllä ja ilolla liikunta-alan osaajaksi!

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.