IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2022K MONIMUOTO

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2022K monimuoto

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TYÖELÄMÄN PERUSTAIDOT
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
             
                       
ICT-valmiudet 3
     
           
                       
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Osaajana kehittyminen 3
 
 
     
   
           
         
Svenska i arbetslivet 3
     
           
                       
18010180001006.511.5000000100000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 1
                                                 
Liikunnan perusteet 5
     
           
                         
Motorinen oppiminen ja liikuntaosaaminen 5
     
           
                       
Taito- ja lajiharjoittelu 5
     
             
                       
15000150000007.57.5000000000000
TAPAHTUMA JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 1
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 5
       
             
                   
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Liike-elämän perusmatematiikka 3
       
             
                   
Business English 3
       
             
                   
160000160000000880000000000
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 2
                                                 
Anatomia ja fysiologia 4
       
             
                     
Kuormitusfysiologia 4
       
               
                   
Taito- ja lajiharjoittelu II 5
       
             
                   
Ryhmäliikunta 4  
       
               
               
1340001340000006.56.52200000000
TAPAHTUMA JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 2
                                                 
Palveluiden markkinointi- ja myyntiosaaminen 2  
       
               
                 
Projekti I 5  
       
               
               
Professional English 5  
       
               
               
Johdon laskenta 3  
       
               
                 
0150000150000000010500000000
VALMENNUSOSAAMINEN
                                                 
Valmennusoppi 3  
       
               
                 
Voima- ja kestävyysharjoittelu 4  
       
               
               
Ravitsemus 4  
       
               
               
Lihashuolto 2  
       
                 
               
013000013000000007600000000
INNOVAATIO-OSAAMINEN
                                                 
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 4  
         
                   
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
Uudet teknologiat businessajureina 3  
         
                   
           
07500007500000000072.52.50000
LIIKUNNAN YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT
                                                 
Liikunta yhteiskunnassa ja hanketoiminta 5  
         
                   
           
Liikunta eri terveydentiloissa ja liikunnan turvallisuus 5  
       
 
             
     
   
08.31.700008.301.700000001.76.70001.700
JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
LIIKUNTAPALVELUT (valitaan 25 op)
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Projekti II 5    
         
                 
   
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut 10    
         
                   
       
Hyvinvointivalmennus 5  
         
                 
           
Ikäihmisten liikuntapalvelut 5    
           
                     
   
Advanced Coaching 10    
         
                 
   
Soveltava liikunta 5    
         
                   
       
Psyykkinen valmennus 3  
         
                 
           
Urheiluakatemiavalmennus 1 5  
       
             
           
Urheiluakatemiavalmennus 2 5    
         
                 
   
Urheiluakatemiavalmennus 3 5    
         
                   
Personal Trainer 10                                                  
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD (25-30 op)
()
                                                 
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10  
       
             
   
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5  
       
             
   
MUU OPINTOKOKONAISUUS (25-30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Muu opintokokonaisuus 25  
       
             
   
SYVENTÄVÄT YRITTÄJYYSTAIDOT
                                                 
Integroitu markkinointiviestintä 5                                                  
Yritysverotus 5                                                  
Sopimus- ja kauppaoikeus 3                                                  
026.369.22.5002.523.838.330.82.500001.31.311.911.919.219.215.415.41.31.3
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
             
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
012018000120018000000120000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 7                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4                                                  
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Soveltava liikunta 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                  
Dataperustainen liikkuminen 8                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa tuotetaan osaamista mm seuraaviin ydinosaamisalueisiin: liikunta- ja ohjaamistaidot, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja yrittäjyys tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema ja NY Start Up-ohjelma mahdollistaa syventämisen yrittäjyyteen. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun ja liiketalouden koulutuksien kanssa samaan osaamisalueeseen. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.