IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS > LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2019K

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2019K

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TIIMITYÖN PERUSVALMIUDET
                                                 
Vuorovaikutus ja viestintä 5
     
           
                       
Osaajana kehittyminen ja henkilöbrändi 5
   
         
                   
7.5002.57.5000002.53.83.800000000001.31.3
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET JA EXERGAMING
                                                 
Motorinen oppiminen ja liikuntaosaaminen 5
     
           
                       
Liikunnan perusteet 5
     
           
                       
Taito- ja lajiharjoittelu 5
     
           
                       
Exergaming 5
     
           
                       
Basics of Sports and Leisure English 5
     
           
                       
250002500000012.512.5000000000000
ELÄMYKSELLISTEN AKTIVITEETTIEN OHJAAMINEN
                                                 
Liikuntamatkailun perusteet 5
       
             
                   
Taito- ja lajiharjoittelu II 5
       
             
                   
Svenska för idrottsbranschen 3
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
PROJEKTITOIMINTA
                                                 
Projektitoiminnan perusteet 5
       
             
                   
Liiketoimintaosaaminen ja kokoustaito 5
       
             
                   
Intercultural Communication 3
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
VALMENNUSOSAAMINEN JA LIIKUNTATEKNOLOGIA
                                                 
Ihmiskehon rakenne, toiminta ja lihashuolto 10  
       
               
               
Liikunta eri terveydentiloissa ja liikunnan turvallisuus 5  
     
   
         
       
   
Valmennusoppi 3  
       
               
               
Voima- ja kestävyysharjoittelu 5  
       
               
               
Ravitsemus 4  
       
               
               
Ryhmäliikunta 5  
       
               
               
029.52.500029.5002.50000014.814.800001.31.300
URHEILUTAPAHTUMIEN TUOTTAMINEN
                                                 
Tapahtumien järjestäminen ja markkinointi 5  
         
                 
           
Projekti I 5  
         
                 
           
010000001000000000055000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen 5    
         
                   
       
Liikunta yhteiskunnassa ja hanketoiminta 5      
           
                       
00105000010050000000055002.52.5
JOHTAMIS- JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta ja yritystoiminnan suunnittelu 5    
           
                     
   
Johtaminen ja esimiestyö 5    
           
                     
   
001000000010000000000005500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
LIIKUNTAPALVELUT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Hyötypelit 5    
         
                   
       
Projekti II 5    
         
                   
       
Exergaming 10    
         
                   
       
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut 10    
         
                   
       
Työhyvinvointipalvelut 5  
         
                 
           
Hyvinvointivalmennus 5  
         
                 
           
Ikäihmisten liikuntapalvelut 5    
         
                   
       
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD (10-30 op)
()
                                                 
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                  
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                  
SYVENTÄVÄT YRITTÄJYYSTAIDOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Integroitu markkinointiviestintä 5                                                  
Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                  
Yritysverotus 5                                                  
WELLBEING TOURISM
()
                                                 
CORNERSTONES OF WELLBEING TOURISM
                                                 
Framework for Sustainable Wellbeing Tourism 5                                                  
Wellbeing Tourism Project I 5                                                  
ADVENTURE TOURISM
()
                                                 
CORNERSTONES OF ADVENTURE TOURISM
                                                 
Framework for Sustainable Adventure Tourism 5                                                  
Adventure Tourism Project I 5                                                  
0103500001035000000005517.517.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.83.83.83.800
HARJOITTELU
                                                 
Orientoiva harjoittelu 12  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 18      
           
                       
01201800012001800000066000099
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                 
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op 7                                                  
Hyötypelit 3      
           
                       
Hyötypelijamit 2                                                  
Framework for Sustainable Wellbeing Tourism 5                                                  
Framework for Sustainable Adventure Tourism 5                                                  
Alppihiihdon ohjaajakurssi 4      
           
                       
Uinninvalvojan tutkinto 2                                                  
Soveltava liikunta 3                                                  
Senioritanssin ohjaus 1 ja 2 2                                                  
Build up Your English 3                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
000700000070000000000003.53.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Älyllä ja ilolla liikunta-alan osaajaksi!

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Liikuntapalveluiden tuottaminen ja kehittäminen on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Älykkäät ratkaisut, liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema ja NY Start Up-ohjelma mahdollistaa syventämisen yrittäjyyteen. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä kokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää suorittamalla ammattiopintoja tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.